Services

​English Language Class with Maura Doherty

Date: Every Tuesday starting on January 15th
Time: 12.30 pm - 1.30 pm
Cost: €3 or donation.

Lekcja języka angielskiego z Maurą Doherty

Data: każdy wtorek od 15 stycznia
Czas: 12:30 - 13:30
Koszt: 3 € /   darowizna.

NB: Booking Essential